Zielona Podkowa – postęp prac I etap 04.2021

Doprowadzamy do stanu coraz bliższego wizualizacjom budynki z etapu I. Piękne niebo nad Otrębusami sprzyja postępowi prac. Szczególnie zachwyca dyskretna elegancja świeżo położonych dachówek na części budynków.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży!”
Kontakt