Adatex Logo

 Władze Spółki


Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Robert Kijak


Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Sylwia Kijak
Michał Bizoń
Łukasz Badoń
Agnieszka Mitka
Marcin Kijak

 

Akcjonariat

Akcjonariusz Akcje na okaziciela % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Robert Kijak 135083084 42,3% 135083084 42,3%
Sylwia Kijak  131528266 42,3% 131528266 42,3%
Pozostali  5400000 16,67%  5400000 16,67%
RAZEM 32061135 100%  32061135 100%

Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 061 135,00 zł i dzieli się na 320 611 350,00  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

1)  5 200 000 akcji serii A,
2) 301 800 akcji serii B,
3) 4 000 000 akcji serii C,
4) 7 100 000 akcji serii D,
5) 32 500 000 akcji serii E,
6) 4 898 200 akcji serii F,
7) 266 611 350 akcji serii G.

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

 

Statut Spółki

Statut Spółki Adatex S.A. z dnia 26.11.2020 r.

 

Komunikaty 

Spółka notowana na NEWCONNECT 

Raporty ESPI
Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie infostrefa.pl

Zobacz raporty

Raporty EBI
Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie infostrefa.pl

Zobacz raporty

 

Sprawozdania Finansowe

2021   2020   2019   2018

 

Kalendarium

Raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14.02.2022 roku,
raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 13.05.2022 roku,
raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 12.08.2022 roku,
raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 14.11.2022 roku,
Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.05.2022 roku.

 

Walne Zgromadzenia

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ostateczna treść uchwał podjętych przez Adatex S.A.

3 listopada 2022

Zobacz    Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2022 roku:

7 października 2022

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 listopada 2022 r.:

16 sierpnia 2022

Zobacz     Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADATEX DEWELOPER Spółka Akcyjna w dniu 16 sierpnia 2022 roku:

15 lipca 2022

Zobacz     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r.

30 czerwca 2022

Zobacz    Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

02 czerwca 2022

Zobacz     Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

30 czerwca 2021

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku:

1 czerwca 2021

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06. 2021 r.

5 maja 2021

Zobacz     Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna

9 kwietnia 2021

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.05.2021 r

14 października 2020

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 października 2020 roku:

17 września 2020

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14.10.2020 r.

21 lipca 2020

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 r.

 

Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas