Adatex Deweloper
Akcjonariusz Akcje na okaziciela % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Robert Kijak 135083084 42,3% 135083084 42,3%
Sylwia Kijak  131528266 42,3% 131528266 42,3%
Pozostali  5400000 16,67%  5400000 16,67%
RAZEM 32061135 100%  32061135 100%

Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 061 135,00 zł i dzieli się na 320 611 350,00  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

1)  5 200 000 akcji serii A,
2) 301 800 akcji serii B,
3) 4 000 000 akcji serii C,
4) 7 100 000 akcji serii D,
5) 32 500 000 akcji serii E,
6) 4 898 200 akcji serii F,
7) 266 611 350 akcji serii G.

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

Statut Spółki

Statut Spółki Adatex S.A. z dnia 26.11.2020 r.

Komunikaty 

Spółka notowana na NEWCONNECT 

Raporty ESPI
Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie infostrefa.pl

Zobacz raporty

Raporty EBI
Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie infostrefa.pl

Zobacz raporty

Sprawozdania Finansowe

2022  2021   2020   2019   2018

Kalendarium

Zarząd Adatex SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport za IV kwartał 2022 roku – w dniu 14.02.2023 roku,
raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 12.05.2023 roku,
raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 11.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 14.11.2023 roku.

Raport roczny za 2022 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.05.2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Walne Zgromadzenia

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ostateczna treść uchwał podjętych przez Adatex S.A.

27 czerwiec 2023

Zobacz Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zobacz Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

31 maj 2023

Zobacz Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego na dzień 27 czerwca 2023

27 kwiecień 2023

Zobacz  Zakup udziałów w spółce TXL sp. z o.o.

27 kwiecień 2023

Zobacz  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r

30 marzec 2023

Zobacz    Zarząd Adatex SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje na dzień 27 kwietnia 2023 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 34B/U24

22 luty 2023

Zobacz    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 marca 2023 r.

3 listopada 2022

Zobacz    Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2022 roku:

7 października 2022

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 listopada 2022 r.:

16 sierpnia 2022

Zobacz     Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADATEX DEWELOPER Spółka Akcyjna w dniu 16 sierpnia 2022 roku:

15 lipca 2022

Zobacz     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r.

30 czerwca 2022

Zobacz    Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

02 czerwca 2022

Zobacz     Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

30 czerwca 2021

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku:

1 czerwca 2021

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06. 2021 r.

5 maja 2021

Zobacz     Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna

9 kwietnia 2021

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.05.2021 r

14 października 2020

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 października 2020 roku:

17 września 2020

Zobacz     Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14.10.2020 r.

21 lipca 2020

Zobacz     Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.07.2020 r.

 

Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245