Adatex Deweloper

Strona główna » Blog i aktualności » Porady dewelopera » Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania?

Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania?


Czas czytania: 3 minuty


Czeka Cię odbiór domu lub mieszkania? Dowiedz się co na ten temat mówi prawo budowlane oraz co powinno znaleźć się w protokole. Sprawdź jakie dokumenty powinien przekazać Ci deweloper i jak będzie przebiegać odbiór. Nie pozwól się zaskoczyć!

Dokumenty odbioru mieszkania a przekazanie mieszkania

Zgodnie z 60 art. prawa budowlanego, deweloper powinien przekazać do właściciela dokumenty odbioru mieszkania zawierające:


1. Pozwolenie na budowę

2. Projekt budowlany 

3. Dziennik budowy

4. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych

5. Pozwolenie na użytkowanie

6. Instrukcje obsługi i eksploatacji


W przypadku gdy obiekt objęty jest zarządem, w celu wglądu do przekazywanej dokumentacji należy złożyć w spółdzielni odpowiedni wniosek o udostępnienie.

Standard wykończenia mieszkania

Istotnym dokumentem odbioru mieszkania jest opis standardu wykończenia. Zawiera on szczegóły dotyczące materiałów oraz urządzeń, które zostaną wykorzystane do wykończenia mieszkania – czyli jakiego efektu końcowego może spodziewać się kupujący. Dokumenty odbioru mieszkania stanowią podstawę ewentualnych roszczeń w przypadku, gdy stan faktyczny mieszkania odbiega od warunków przedstawianych w ofercie. Wszelkie odstępstwa należy zgłosić deweloperowi oraz rozpatrywać na etapie podpisywania protokołu odbioru.

W praktyce, kupując mieszkanie lub dom o maksymalnym metrażu uwzględnionym powyżej za kwotę 500 tysięcy złotych, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia podatku w wysokości 40 tysięcy złotych. Deweloperzy zazwyczaj podają cenę nieruchomości brutto (z wliczonym podatkiem), jednak mogą zdarzać się przypadki, w których deweloper w celu uatrakcyjnienia oferty, podaje cenę netto, którą finalnie należy powiększyć o podatek VAT.

Dodatkowe dokumenty od wykonawcy


Oprócz dokumentów odbioru mieszkania wymienionych powyżej, obowiązkiem dewelopera jest wspomniany poniżej protokół odbioru. Przekazanie właścicielowi lub zarządcy takiego dokumentu jest bardzo ważne. Spośród innych potrzebnych pism warto wymienić m.in:

1. Protokołu odbioru przyłączy obecnych w mieszkaniu np. instalacji gazowej, elektrycznej czy kominowej. 

2. Świadectwa charakterystyki energetycznej, ułatwiającej oszacowanie zużycia energii w danym budynku wraz z kosztami jego eksploatacji.

3. Dokumentu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, niezbędnej do wniesienia zmian mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia.

4. Dokumentów gwarancyjnych wszystkich obiektów oraz elementów budynku objętych gwarancją, umożliwiających procedurę reklamacyjną.


Odbiór techniczny mieszkania

[Dalsza część artykułu pod grafiką]

Podczas odbioru technicznego mieszkania sprawdzamy przede wszystkim, czy stan techniczny lokalu jest zgodny z ofertą dewelopera. Jest to obowiązkowy proces w przypadku zakupu mieszkania jeszcze przed zakończeniem jego budowy. Uregulowany prawnie, przeprowadzany jest najczęściej w okresie pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lokalu a podpisaniem umowy kupna.  Należy zwrócić również uwagę na to, czy nieruchomość posiada standard zgodny z oferowanym przez dewelopera oraz czy nie narusza żadnej z ustaw prawa budowlanego.

Kupujący powinien więc przygotować się do odbioru technicznego mieszkania czytając artykuły prawa budowlanego dotyczące jego lokalu i spisując elementy nieruchomości, które należy sprawdzić podczas oględzin np. powierzchnia pomieszczeń. Wszelkie zauważone niezgodności oraz usterki należy bezwzględnie zgłosić deweloperowi podczas odbioru technicznego, wzywając go tym samym do ich usunięcia. Uwzględnia się je w spisywanym pod koniec odbioru sprawozdaniu. Od tego momentu deweloper ma dwa tygodnie na odniesienie się do zarzucanych mankamentów i jeśli zgadza się je naprawić – 30 dni na realizacje poprawek.

Odbiór techniczny domu

Ogólne zasady przeprowadzania odbioru technicznego domu nie różnią się znacząco od odbioru mieszkania. Dotyczy to również kwestii formalnej. Procedurę rozpoczyna zgromadzenie niezbędnych dokumentów odbioru nieruchomości. Dokumenty odbioru domu należy złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, jeśli lokal tego wymaga. W przypadku gdy nie jest to konieczne, wystarczy samo zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych.

Inspektorat ma dwa tygodnie na zapoznanie się z dostarczoną dokumentacją oraz rozpatrzenie naszego wniosku, w tym zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku domu jednorodzinnego, wymagana jest również wizyta pracownika organu nadzoru budowlanego. 


Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas


    Spis treści: