Adatex Deweloper

Strona główna » Blog i aktualności » Porady dewelopera » Deficyt mieszkań – prawda czy fałsz, czyli jaka jest kondycja rynku mieszkań w Polsce pod koniec 2023?

Deficyt mieszkań – prawda czy fałsz, czyli jaka jest kondycja rynku mieszkań w Polsce pod koniec 2023?


Czas czytania: 4 minuty


Deficyt mieszkań w Polsce to gorący temat od lat. Mówi się, że aby zaspokoić potrzeby, należy wybudować minimum milion mieszkań. Z kolei ograniczone możliwości nabywcze ludności i problemy demograficzne sugerują, że prawda leży pośrodku.

Pogoń za marzeniem posiadania własnego “M” napędza rynek

Własne mieszkanie to podstawowe dobro zapewniające godne warunki do życia i chociaż wciąż pozostaje w kręgu marzeń dla wielu, chęć jego posiadania nie powinna być postrzegana jako coś szczególnego i luksusowego. To naturalna potrzeba, której zaspokojenie może wpłynąć między innymi na podjęcie decyzji o założeniu czy powiększeniu rodziny. Z drugiej strony obserwowany problem braku mieszkań w Polsce obserwuje się od lat 90 ubiegłego stulecia.

Kolejne rządy próbowały wspierać rynek mieszkaniowy różnymi programami i ulgami, ale problemu nie rozwiązano. I chociaż mieszkania cały czas się buduje, ponieważ pogoń za marzeniami posiadania własnego M napędza rynek, Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku oszacował deficyt mieszkań w Polsce na poziomie 1,47 mln. I chociaż same dane statystyczne tego do końca nie potwierdzają, lecz wykazują nawet nadwyżkę mieszkań, okazuje się, że problem może tkwić w pustostanach. Co dziewiąte mieszkanie w Polsce jest niezamieszkane. W danych statystycznych nie uwzględniono też faktu dużej liczby uchodźców w Ukrainy po wybuchu wojny, za sprawą których brak mieszkań w Polsce może być jeszcze większy. 


Masz upatrzone swoje idealne M? Dowiedz się jak przygotować się kosztowo z naszych wpisów:

Dlaczego bardziej interesujemy się nowymi mieszkaniami?

Mieszkanie można nabyć w dwojaki sposób, z rynku pierwotnego od dewelopera lub z rynku wtórnego od osoby, która zdecyduje się na jego sprzedaż. W ostatnich latach jednak obserwuje się wyraźną tendencję do kupowania mieszkań nowych. Wiąże się to z szeregiem korzyści dla osoby kupującej, takich jak:

  • brak konieczności przeprowadzania remontów i możliwość samodzielnego wykończenia według własnego gustu i potrzeb,
  • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi obecnie 2% wartości mieszkania,
  • możliwość dogodnego wyboru lokalizacji, metrażu i różnych udogodnień,
  • nowe mieszkanie na osiedlu deweloperskim to także możliwość korzystania z zagospodarowanej przestrzeni wspólnej, takiej jak np. place zabaw dla dzieci,
  • gwarancja naprawy usterek w mieszkaniu, które nie są efektem złego użytkowania do 5 lat od wprowadzenia,
  • nowoczesne technologie, materiały i instalacje w mieszkaniu deweloperskim pozwalają na łatwiejszą sprzedaż lokalu w przyszłości lub jego wynajem.

Wymienione powyżej korzyści sprawiają, że inwestycje deweloperskie są częściej wybieraną ofertą niż mieszkania z rynku wtórnego i szansą na uzupełnianie braku mieszkań w Polsce

Czy na deficyt mieszkań ma wpływ kondycja społeczeństwa?

Rosnące potrzeby związane z oczekiwaniem wyższego standardu życia przez Polaków mogą mieć związek z istniejącym deficytem mieszkań w Polsce. Istniejące już mieszkania często nie spełniają bowiem aktualnych wymagań społecznych. Okazuje się, że 1,5 mln mieszkań nie ma łazienki, a 1,2 mln nawet toalety. Pomimo rosnącej liczby budowanych lokali mieszkalnych, brak mieszkań w Polsce wynika także z dużej liczby pustostanów, których obecność obserwuje się szczególnie w miejscowościach nadmorskich, czy górskich, które właściciele prawdopodobnie wynajmują w ramach najmu krótkoterminowego turystom. Z drugiej strony obserwuje się również tendencje do mieszkania młodych dorosłych z rodzicami, co może oznaczać chęć ograniczania kosztów życia. Jak widać, więc problem deficytu mieszkań w Polsce jest sprawą złożoną i uwarunkowaną w dużej mierze z jednej strony rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi jakości życia, a z drugiej możliwościami nabywczymi społeczeństwa.

Jak wejść w posiadanie własnego mieszkania w dzisiejszych czasach i czy jest to trudne?

Kupno własnego mieszkania nie jest procesem skomplikowanym, chociaż aby uniknąć przykrych niespodzianek, wymaga skupienia się na istotnych szczegółach związanych z potrzebami, lokalizacją, sposobem finansowania oraz zapisami umowy. Z reguły nowe mieszkanie kupuje się na kredyt. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie istnieje możliwość wzięcia kredytu 2% i w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera brak podatku PCC. W pierwszej kolejności jednak trzeba ocenić swoją zdolność kredytową w banku. Po wyborze interesującego mieszkania i podjęciu decyzji o jego zakupie warto sprawdzić dewelopera i jego doświadczenie oraz zapisy prawne dotyczące działki, a także plan zagospodarowania przestrzennego.

Warto też dowiedzieć się, czy posiada on niezbędne zezwolenia na inwestycję i jaki jest termin jej zakończenia. Następnie podpisuje się deweloperską umowę przedwstępną. Po zakończeniu umowy odbiera się mieszkanie i podpisuje ostateczną umowę. Umowa deweloperska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i jest najważniejszym dokumentem określającym zakres zobowiązań pomiędzy stronami. Do niej powinien być dołączony prospekt informacyjny dotyczący szczegółów inwestycji. Przy jej podpisywaniu warto zwrócić uwagę między innymi na kary umowne wynikające z niedotrzymania umowy. 

Podsumowanie

Brak mieszkań w Polsce to realny problem wielu młodych, którzy szukają miejsca do życia. Nowe inwestycje deweloperskie są dużą szansą na poprawę tej sytuacji i rosnących oczekiwań dotyczących jakości mieszkań. Zmniejszeniu deficytu mieszkań w Polsce  sprzyjają dogodne warunki kredytowania i ulgi podatkowe. Z drugiej strony jednak rosnące koszty życia często powstrzymują młodych ludzi od wyprowadzki od rodziców. Mimo że nowe mieszkania wciąż są budowane, deficyt mieszkań w Polsce wciąż pozostaje. Problem braku mieszkań w Polsce pogarsza fakt istnienia dużej ilości lokali niezamieszkanych i uchodźcy w Ukrainy, którzy też muszą gdzieś mieszkać. 


Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas


    Spis treści: