Adatex Deweloper

Strona główna » Blog i aktualności » Porady dewelopera » Co to jest podatek PCC i kogo dotyczy?

Co to jest podatek PCC i kogo dotyczy?


Czas czytania: 3 minuty


Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, jest opłatą, którą wedle obowiązujących przepisów muszą wnosić podatnicy dokonujący niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Czym dokładnie jest i co jeszcze należy o nim wiedzieć?

Podatek PCC – czym jest?

Podatek PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Obciążenie to jest obecne w polskim systemie podatkowym od 2001 roku. Zastąpiło ono opłatę skarbową dotyczącą umów i innych czynności cywilnoprawnych. O podatku PCC mówi się wtedy, gdy przedmiot umowy stanowią prawa majątkowe bądź rzeczy znajdujące się na terenie Polski, a także poza jej granicami, o ile stałe miejsce zamieszkania lub siedziba nabywcy jest w naszym kraju.

Rzeczona umowa musi być zawarta właśnie na terytorium Polski. Transakcje, które obejmuje podatek PCC, zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Niektóre z nich to np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki i wiele innych sytuacji. Podatek PCC-3 dotyczy także zmian tych umów w przypadku, w którym zmiana przyczynia się do podwyższenia podstawy opodatkowania. Warto wiedzieć, kto musi płacić podatek PCC i w jakiej wysokości, by nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego.

Podatek PCC – ile wynosi?

Jeśli chodzi o podatek PCC, jego stawka będzie różna w zależności od rodzaju dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Szczegółowy wykaz można znaleźć w art. 7 ust. 1 ustawy o PCC. Dla przykładu podatek PCC od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, a także prawa użytkowania wieczystego wynosi 2%. W przypadku umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego jest to 0,5%, a w niektórych sytuacjach – 20%. Podatek PCC od umowy spółki to 0,5%.

Wymienione 20% ma związek z umową pożyczki, depozytu bądź użytkowania, jeśli podczas kontroli urzędu skarbowego lub celno-skarbowego podatnik powoła się na fakt zawarcia umowy, lecz nie opłacił należnego podatku bądź osoba biorąca pożyczkę wspomniana w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, ale nie spełniła warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na konto bankowe. Podatek PCC-3 płaci się Urzędowi Skarbowemu maksymalnie do 14 dni od dnia powstania obowiązku. W jaki sposób można to zrobić?

Podatek PCC – jak go zapłacić?

W celu zgłoszenia i opłacenia należnego podatku PCC trzeba najpierw złożyć deklarację PCC-3 wraz z wykazaną zawartą czynnością. Druk musi zostać złożony w Urzędzie Skarbowym we wspomnianym już terminie 14 dni od zawarcia umowy. Podatek PCC-3 płaci się w Urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania bądź siedziby. Nie trzeba jednak stawiać się w instytucji osobiście. Alternatywne opcje to wysłanie deklaracji listem poleconym bądź drogą elektroniczną.

Dokument można podpisać podpisem kwalifikowanym. Jeśli dana osoba go nie posiada, może wykorzystać swoje dane autoryzacyjne, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL lub NIP oraz kwota przychodu uzyskanego w minionym roku podatkowym. Podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku PCC, musi złożyć deklarację bez wezwania organu podatkowego. Jeśli mowa o podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, odpowiedzialność zostaje przeniesiona z podatnika na notariusza.

Podatek PCC – kogo dotyczy?

Warto mieć na uwadze, że umowy cywilnoprawne to na ogół umowy dwustronne. By uniknąć przykrych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego, należy upewnić się więc, na kim ciąży odpowiedzialność spłaty zobowiązania. Wszystko jest oczywiście zależne od rodzaju zawieranej umowy, dlatego warto wymienić kilka przykładowych sytuacji. Jeśli mowa o umowie sprzedaży, podatek PCC-3 płaci kupujący. W przypadku umowy zamiany są to strony czynności, umowy darowizny – obdarowany, a umowy dożywocia – nabywca własności nieruchomości. Gdy zawarta została umowa o dział spadku i o zniesienie współwłasności, podatek PCC płaci podmiot nabywający, a gdy jest to umowa pożyczki i umowa depozytu nieprawidłowego – biorący pożyczkę bądź przechowawca.

W przypadku umowy spółki cywilnej obowiązek spłaty podatku PCC ciąży na wspólnikach, umowy spółki handlowej – spółka, ustanowienia hipoteki – składający oświadczenie, a gdy dochodzi do ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, a także odpłatnej służebności – podatek PCC-3 płaci użytkownik bądź osoba nabywająca prawo służebności. Niektóre strony umów, takie jak organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, państwa obce i kilka innych, podlegają zwolnieniom podatkowym. Również część umów jest zwolniona z podatku, dlatego warto zagłębić się bardziej w ten temat.

Podsumowanie

Szczegóły dotyczące podatku PCC można znaleźć w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto mieć na uwadze, że podatnik musi być świadomy konieczności zapłaty podatku bez wezwania ze strony organu podatkowego. W przeciwnym razie naraża się na poważne konsekwencje.


Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas


    Spis treści: